> ارتباط با ما

نشانی پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی :

موضوع :

پیغام :

کد امنیتی :

آدرس : تهران خیابان قزوین ایستگاه سلیمانی جنب بانک مسکن شماره 1118

کد پستی : 1358994947


تلفن : 3-982155763802

فکس : 982155744977


مدیر : جعفر داودی

مدیر فروش : شهاب کیمیا

ایمیل : kara.machine@yahoo.com